سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
نشانه دوستی خدا، دوست داشتن یاد خداستو نشانه دشمنی با خدا، دشمنی با یاد کردن خداست . [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]