سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
خداوند آن را دوایی قرار داد که با آن دردی و نوری که با آن ظلمتی نیست [امام علی علیه السلام ـ در توصیف قرآن ـ]