سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
به [دوستی] آن که به تو رغبتی ندارد، رغبت مکن . [امام علی علیه السلام]