سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
سه چیز عامل دوستی است : خوش خویی، ملایمت نیکو و فروتنی . [امام علی علیه السلام]