سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
آنچه دیده بیند در دل نشیند . [نهج البلاغه]