سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
برتری دانشمند بر عابد، مانند برتری ماه شب چهارده بر دیگر ستارگان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]